top of page
eye-3150089_1280.jpg

VISUELE SCREENING & TRAINING

Als er sprake is van leerproblemen, gedragsproblemen en/of motorische problemen in de ontwikkeling wordt er wel eens, maar te weinig de vraag gesteld: ziet het kind wel goed?

 

Zien en het op een goede manier verwerken van visuele informatie is namelijk een essentiële vaardigheid als we onszelf en de wereld om ons heen willen leren begrijpen. Ga maar eens na wat we allemaal met onze ogen doen (en wat we zonder zouden moeten..)

 

Als er een vermoeden is van een visueel probleem zal er onderzoek worden gedaan naar het scherptezicht. Als er dan sprake is van een refractie afwijking wordt er een bril voorgeschreven. Andere disciplines zullen zich meer zorgen maken over de conditie van het oog. Is het oog wel gezond? Toch gebeurt het erg vaak dat kinderen met gezonde ogen, die 100% zicht hebben worden belemmerd in hun visuele informatieverwerking. 

Er is namelijk zoveel meer dan gezondheid van het oog en scherptezicht! Dit kan direct van invloed zijn op de manier waarop je waarneemt, de kwaliteit ervan en de mate van inspanning die geleverd moet worden. Dit heeft op zijn manier invloed op de mate van begrip van wat je waarneemt. Je ogen moeten namelijk goed met elkaar, maar ook met de hersenen samenwerken. Ontzettend belangrijk natuurlijk, als je net begint met leren lezen, rekenen en andere vaardigheden die kinderen verwachten te kunnen op school!

Wat doet wij? Onderstaande een greep uit het onderzoek dat wij verrichten en de behandeling die wij toepassen bij kinderen, waarbij het vermoeden bestaat dat er een belemmering is in de visuele informatieverwerking

Kind kijkt door een verrekijker

VISUELE SCREENING & TRAINING

Oogvolgbewegingen en visuele aandacht

Precies zoals het klinkt! We testen of de ogen in alle 9 de kijkrichtingen soepel kunnen bewegen. Tevens kijken we of het het kind lukt om zijn/haar impulsen onder controle te houden en gefocust kan blijven op een object

 

bottom of page